کراتینه مو کراتین مقدم 3

نمونه کار کراتین GK

نوع مو همه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتین GK
درصد صافی 70 درصد
درصد احیا 30 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

Related projects