نمونه کار کراتین کیوبی

نوع موهمه نوع مو (موهای آسیب دیده)
نوع کراتینکیوبی
درصد صافی30 درصد
درصد احیا70 درصد
ماندگاری6 الی 9 ماه