نمونه کار کراتین مو

نوع موهمه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتینکیوبی
درصد صافی30 درصد
درصد احیا80 درصد
ماندگاری6 الی 9 ماه

Related projects