نمونه کار کراتین کیوبی

نوع مو همه نوع مو (موهای آسیب دیده)
نوع کراتین کیوبی
درصد صافی 30 درصد
درصد احیا 70درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

Related projects