نمونه کار کراتین مو

نوع مو همه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتین زیون
درصد صافی 80 درصد
درصد احیا 30 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه