نمونه کار کراتین مو

نوع موهمه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتینزیون گلد
درصد صافی 70 درصد
درصد احیا40 درصد
ماندگاری6 الی 9 ماه

Related projects