نمونه کار زیون گلد

نمونه کار کراتین زیون گلد +

نوع مو همه نوع مو (موهای با آسیب نرمال)
نوع کراتین زیون گلد پلاس
درصد صافی 70 درصد
درصد احیا 50 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

نمونه کار کراتین زیون گلد +

Related projects