نمونه کار کراتین مو

نوع مونمونه کار کراتین مو زیون گلد
نوع کراتینزیون گلد
درصد صافی80 درصد
درصد احیا30 درصد
ماندگاری6 الی 9 ماه