1- نحوه ی مشاوره، برخورد و فن بیان کارشناس:

2- نحوه عملکرد و برخورد مدیر سالن: 

3- آراستگی پرسنل:

میزان دقت و سرعت عمل کراتین کار شما در ارائه خدمات:

5- نحوه برخورد کراتین کار شما:

6- کیفیت خدمات ارائه شده توسط کراتین کار:

7- نظافت سالن:

8- به طور کلی با توجه به هزینه پرداختی از خدمات ارائه شده رضایت دارید ؟

9- کانال ها و راه های ارتباطی مرکز با شما (تلفن، اینستاگرام، واتساپ و ملاقات حضوری و ...) را چگونه ارزیابی می کنید؟

ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی می کنید؟