نمونه کار کراتین مو

نوع مو همه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتین کیوبی
درصد صافی 30 درصد
درصد احیا 80 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

Related projects