نمونه کار کراتین پروکر

نوع مو همه نوع مو (موهای سالم و آسیب دیده)
نوع کراتین پروکر
درصد صافی 60 درصد
درصد احیا 70 درصد
ماندگاری 6 الی 9 ماه

Related projects