نمونه کار کراتین مو

نوع موهمه نوع مو (موهای سالم)
نوع کراتینزیون گلد
درصد صافی80 درصد
درصد احیا30 درصد
ماندگاری6 الی 9 ماه